Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

Tiu-ĉi pugo iam fariĝos legendo

Dum aranĝo knabino estis en gasteja ĉambro kun sep knaboj. Unu vesperon ŝi iris antaŭ la koncerto ŝanĝi vestaĵojn, kaj la ĉambro estis malplena. 
Tamen ŝi timis ke eble iu subite alvenos, do ŝi saĝe decidis unue surmeti sian jupon, kaj poste forpreni la pantalonon. Sed, havante ankoraŭ la pantalonon, ŝi ne povis tuj fermi la zipon de la jupo kaj poste pri tio tute forgesis, bone montrante siajn novajn subpantalonojn kun kristnaskaj dezegnaĵoj.
Dume alvenis germana novulo, kiu dormis en la lito antaŭ tiu de la knabino. Li staris ĝuste malantaŭ ŝi, dum ŝi serĉis ion en la valizo surplanke (do imagu en kia pozicio ŝi estis).
Eble pro malmulta lingvoscio, aŭ eble ĉar estis tiom impresita de la pejzaĝo, li nenion povis diri, nur balbuti “Ehm, vi…vi…vi havas…”, kaj faris geston, ke ŝi fermu la zipon.
Embarasita, ŝi dankis pro la averto kaj poste dum la tuta koncerto ŝi kontroladis sian jupon, kaj evitis tiun knabon dum la resto de la renkontiĝo. 

Nova anonima atesto

“Mi iam organizis esperantan renkontiĝon kie ni vendis iom da alkoholaĵoj. Dum la festema nokto, mi parolis kun partoprenanto kiu ŝajnis al mi iomete tro ebrie. Li senĉese fivortis pri knabinoj kaj diris maldecaĵojn. Mi finfine volis iri dormi kaj petis lin trankviliĝi kaj dormi ankaŭ. Li asertis al mi ke li ne estis pli ebrie ol mi tiam estis, kaj samĉambrano de li proponis ke ĉiuj iru dormi. Sekvantmatene, mi lernis ke la ebriemulo, dum lia amiko estis en la necesejo, endormiĝis en la koridoro, kaj pro la amiko ne suckesis vekigi lin, dormis kaj ronkis tie dum la tuta nokto! Kelkaj homoj survoje al aŭ el la lito vidis lin sed ne tro miris.”

Kio estas motivo via?

Iom pli ol dudek homoj partoprenis tiun someran renkontiĝon. Vespere en trinkejo, knabo parolas pri la malmultaj partoprenantinoj kaj liaj amsituacioj, kaj subite li ekkonscias: "La nura disponebla knabino estas mia fratino! Fek! Kial damne mi aliĝis?!"
Reposted byesperanto esperanto

Anonima atesto

Klaĉumante kun amiko, li diras al mi: "Ĉu vi scias ke por mi vi estas kvazaŭ heroo? Vi fikis antaŭ ol esperantiĝi!"

Sendu viajn klaĉojn ĉe klacxejo@gmail.com.

Reposted byesperanto esperanto

Kulturoj malsamas

Tial dum IJK en Azio, ĉinino ŝokite relevas al eŭropanino ke knabo kaj knabino dormis en la sama lito! Tri tagoj poste, ŝi tute ekhisteriĝas kaj diras "Ili rekomencis!".
Reposted byesperanto esperanto

Sen(aĝ)lima esperantujo

Someraj renkontiĝoj estas bona momento por amikiĝi kun homoj el malproksimaj landoj. Tion iu Eŭropa knabo bonege komprenis, kaj li vespere babilis kaj amikumis kaj pli kun afabla esperantistino el Ĉino. Nura problemo estis kiam bona amikino de tiu-ĉi ĉinino iomete freneziĝis pro ŝi eklernis ke sia 24-jaraĝa samlandanino elektis 17-jaraĝan knabon.
Reposted byesperanto esperanto

Nokta kurego

Post momento de feliĉo kun aminda knabino, knabo pretas reĉambriĝi kaj decidas ke ne indas vestiĝi pro lia ĉambro estas nur en la tujsuba etaĝo. Neniu vekas tiel malfrue ĉu ne? Nia optimista knabo ne pensis pri tiu longa koridoro antaŭ lia ĉambro, kaj certe ne pri tiu survoja pordo kiu ekmalfermiĝas ĵus kiam li preterpasas ĝin. Tiu nokto kaj por la unua fojo li nude kuregis.

Aliĝu!

Knabino kaj knabo serĉis lokon por trankvile ripozumi kune. Kiam ili eniris tion kion ili pensis esti libera ĉambro, ili trovis nudan paron en la suba lito. Tuj ili pardonpetis kaj ekforiris sed la viro alvokis ilin: "Hej ne foriru! Estas libera lito supre!".
Reposted byesperanto esperanto

Grava Anonco!

Informistoj informas nin ke dum la tiama IJK 2010, almenaŭ 2 knabaj virgecoj perdiĝis en Kubo. Laŭ dire tio estas verko de ia amerika mafio kiu senkompate atakis junajn eŭropajn esperantistojn. Bonvolu esti ege atentema se vi vizitas la kuban insulon. Kaj ne timu disvastigi pliajn informojn ĉe klacxejo@gmail.com.
Reposted byesperanto esperanto

Bonvolu lasi mesaĝon

Nokte malfrue li ne estis en lia ĉambro, sed lia poŝtelefono jes kaj tiam iu alvokis lin. La telefono sonoris, sonoradis, sonoradegis... tiel ke la najbaroj freneziĝis kaj kriegis en la koridoro kaj tra la fenestro por ke li venu. Sekvontmatene, kiam oni demandis al li kie li damne estis, li respondis "Tio estas sekreto", kaj apuda knabino ruĝiĝis.

La luno renkontas la sunon

Dum freŝdata renkontiĝo, post nokto de drinkumado, okazis ke knabo enlitiĝis kun knabino. Nude. Kiam ambaŭ dormis, li falis surplanke kaj ne vekiĝis. La knabino ne tuj reagis, kontraŭe al ŝia samĉambrino kiun la bruo vekigis; tiel ŝi vidis nudan pugon en la matena suno.

Novjara siesto

Dum novjararenkontiĝo, kelkaj horoj antaŭ la jara ŝanĝo, homoj volas ekdrinkumi sed la trinkejo estas fermita. La ŝlosilon havas knabo kiu je la 8a decidis siesti iomete. Post 15 minutoj serĉante lin, li finfine aperas kaj simple diras "Kial vi ne venis en mian ĉambron por veki min?". Nu, organizantoj ja iris en lia ĉambro, sed ne tie li "siestis".

Nuda franco kaj ŝokita germanino

Dum FESTO 2009 loĝis en la sama ĉambro franco kaj germanino. Dum la kompatinda germanino dormis en la suba lito, alvenis la franco el la duŝejo kun bantuko ĉirkaŭiganta la korpon kiel ĵupo kaj volis preni vestojn en la supra lito. Dum ambaŭ manoj serĉis aferojn en la lito falis la tuko kaj tiam malfermis la okulojn la dorminta germanino kiu havis verŝajne la plej ŝoka spektaklo de sia tuta vivo.
Post tio, la FESTO-organizantoj proponis alian ĉambron al la traŭmatigitulino kaj petis pri ĉia pardonpeto.

Ĉu "French touch" ?

Dum IJK 2009, franco alvenas kaj parolante pri proksima beleta ĉeĥino diras al aliaj korkodiloj:
[fr] "Y'a des petites robes transparentes qui mériteraient d'être costume national !"
[eo] "Jenaj malgrandaj travideblaj roboj indus iĝi nacia kostumo!"
Nu, la ĉeĥino bonege parolis la francan.
Mi solene malfermas la klaĉejon.
— La klaĉestro
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl